6 Απριλίου 2017

Το Σκάφος

Η Ομάδα αγωνίζεται με το σκάφος ΤΟΛΜΗ, τύπου First 32 που έχει κατασκευαστεί από το ναυπηγείο της Beneteau το 1982. Το σκάφος σχεδιάστηκε από τον Jean Berret το 1980 σε συνέχεια του First 28 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την μετέπειτα σχεδιαστική εξέλιξη των ιστιοφόρων τύπου racer-cruiser. Σχεδιάζοντας το First 32 o Jean Berret  κατάφερε να δημιουργήσει ένα γρήγορο σκάφος με γενναιόδωρο εσωτερικό. Το αυξημένο μέγιστο πλάτος της γάστρας τοποθετημένο σχετικά πρίμα συντέλεσε σε ένα σταθερό και ευρύχωρο σκάφος.  Η παραγωγή του First 32 μεταξύ 1980 και 1984 αρίθμησε πάνω από 500 σκάφη.

Μήκος Ολικό 9.78 m
Μήκος ισάλου 8.5 m
Μέγιστο πλάτος 3.32 m
Βύθισμα 1.77 m
Άφορτο Εκτόπισμα 3800 kg
Βάρος καρένας 1650 kg
Υλικό καρένας χυτοσίδηρος

Ισχύον πιστοποιητικό καταμέτρησης ORC εδώ