31 Μαρτίου 2017

Η Ομαδα

Η Ομάδα ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 με την αγορά του σκάφους ΤΟΛΜΗ, τύπου Beneteau First 32 κατασκευής 1982. Το σκάφος ανήκει στην δύναμη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας και ελλιμενίζεται στην Μαρίνα Καλαμάτας. Η Ομάδα συμμετέχει κυρίως σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης που πραγματοποιούνται  στην Περιφέρειά της και επίσης σε σημαντικούς αγώνες άλλων Περιφερειών ή εθνικής εμβέλειας (Ράλλυ Ιονίου)

Στόχος είναι μέσα από την συμμετοχή στην Ομάδα, τα μέλη της να ψυχαγωγηθούν και ταυτόχρονα να προαχθεί και να αναδειχθεί η Καλαμάτα σαν μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη στην ιστιοπλοΐα, να προαχθεί η ναυτοσύνη και να διαδοθεί περαιτέρω η ιστιοπλοΐα σαν ένα άθλημα που συνδυάζει φυσική κατάσταση και ναυτική τέχνη. Η πολιτική της Ομάδας είναι να εντάσσονται κάθε χρόνο καινούργια άτομα με στόχο να προάγει περεταίρω την ενασχόληση με την θάλασσα.