31 Μαρτίου 2017

Η Ομαδα

Η Ομάδα ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 με την αγορά του σκάφους ΤΟΛΜΗ, τύπου Beneteau First 32 κατασκευής 1982. Το σκάφος ανήκει πλέον στην δύναμη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καλαμάτας και ελλιμενίζεται στο Λιμάνι Καλαμάτας, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και με τα χρώματα του Ι.Ο. Κέρκυρας καθώς και του Ν.Ο. Πατρών. Η Ομάδα συμμετέχει κυρίως σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης που πραγματοποιούνται  στην Περιφέρειά της και σε σημαντικούς αγώνες άλλων Περιφερειών ή εθνικής εμβέλειας (Ράλλυ Ιονίου/Πανελλήνιο Double Handed/Cyclades Regatta/Aegean Regatta)

Στόχος είναι μέσα από την συμμετοχή στην Ομάδα, τα μέλη της να ψυχαγωγηθούν και ταυτόχρονα να προαχθεί και να αναδειχθεί η Καλαμάτα σαν μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη στην ιστιοπλοΐα, να προαχθεί η ναυτοσύνη και να διαδοθεί περαιτέρω η ιστιοπλοΐα σαν ένα άθλημα που συνδυάζει φυσική κατάσταση και ναυτική τέχνη. Η πολιτική της Ομάδας είναι να εντάσσονται κάθε χρόνο καινούργια άτομα με στόχο να προάγει περεταίρω την ενασχόληση με την θάλασσα.